Cảm ơn Piepme

Immediately :

00:00
Cảm ơn Piepme và Lập Hạ đã kết nối mình với công việc thu âm trưa nay. Mình không ngờ là ở đây cũng có thể gặp được công việc như vậy. Mình thực sự yêu thích các bạn ở đây quá. Cảm ơn Piepme đã tạo ra một cộng đồng vô cùng dễ thương cho người Việt.
  • đồng hành cùng piepme
  • jangjang
  • Sống Tích Cực Mỗi Ngày
  • PIEPME

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận