Can you find me in this tweet?

Immediately :

00:00
Ryan Reynolds chúc mừng Joker vì đã vượt doanh thu trong rạp của Deadpool, và cũng có nhắc đến mình đầy kính trọng. Bạn bè phải thế!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Ryan Reynolds
  • Joker
  • Deadpool
  • Movies
  • funny

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận