Can you find me in this tweet?

Immediately :

00:00
Ryan Reynolds chúc mừng Joker vì đã vượt doanh thu trong rạp của Deadpool, và cũng có nhắc đến mình đầy kính trọng. Bạn bè phải thế!
  • Ryan Reynolds
  • Joker
  • Deadpool
  • Movies
  • funny

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận