Câu đố để giải ngân Pi, chứ giàu quá rồi

Immediately :

00:00
50 pi cho bạn nào đoán đúng 2 món này. Và 20 pi nế bạn nào đoán đúng 1 trong 2 món. Notes: Tính bạn đầu tiên...

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận