Câu đố để giải ngân Pi, chứ giàu quá rồi

Immediately :

00:00
50 pi cho bạn nào đoán đúng 2 món này. Và 20 pi nế bạn nào đoán đúng 1 trong 2 món. Notes: Tính bạn đầu tiên...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận