CHẶNG ĐƯỜNG ... CỦA ÂM NHẠC TRỰC TUYẾN

Immediately :

00:00
Vài hình ảnh đại diện của từng đêm nhạc cho ta nhìn lại được chặng đường ngắn ngủi trong quá trình xây dựng và phát triển âm nhạc trực tuyến. BOLERO: thứ Ba hàng tuần, THEO CHỦ ĐỀ: thứ Năm hàng tuần và THEO YÊU CẦU: thứ Bảy hàng tuần.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Đêm nhạc theo chủ đề
  • Bolero
  • Đêm nhạc theo yêu cầu
  • Đêm nhạc trực tuyến

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận