CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI

Immediately :

00:00
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù. Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác. Có 2 thứ bạn buộc phải có để thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì. Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin. Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải. Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt. Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc. Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ. Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm. Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật. Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung. Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai. Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Giải trí
  • PiepMe
  • Bài học cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận