CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI

Immediately :

00:00
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù. Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác. Có 2 thứ bạn buộc phải có để thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì. Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin. Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải. Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt. Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc. Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ. Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm. Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật. Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung. Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai. Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.
  • Giải trí
  • PiepMe
  • Bài học cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận