Chỉ có dân mình là gánh chịu hậu quả, còn bọn cuờng hào, ác bá thì mặc sức cho đầy túi tham.Một xã hội Phong kiến...

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận