CHIẾC ÁO BÀ BA
Sáng tác : Trần Thiện Thanh
Ca sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
"Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh Nón lá đội nghiên tóc dài con nước đổ Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời..."
  • PiepMe
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepLive
  • Livestream
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận