Chiêm ngẫm...

Immediately :

00:00
Hoa đẹp hoa xinh, hoa vẫn tàn Tình nặng tình sâu, tình vẫn tan Rượu đắng rượu cay, rượu vẫn hết Người hứa người thề, người vẫn quên Chọn hoa đừng chọn mầu sắc Chọn bạn không nhắc đến giàu sang Hoa hồng xinh, nhưng gai hồng sắc Thấy hồng cười, chưa chắc hồng vui Yêu vì sắc, sắc phai tình cạn Yêu vì tiền, tiền hết tình tan Yêu vì tài, tài hư tình hỏng Yêu vì mộng, mộng đứt tình đau Yêu vì tim, tim đau tình chết... Vậy nên Yêu vì gì? 500 anh em nhà PiepMe cho mình giải đáp nhé!
  • yêu
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận