Chờ lương nơi ấy

Immediately :

00:00
Giá ơi thương lấy lương cùng. Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền. Thương nhau lương giá đi liền. Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi. Gió đưa cái giá về trời. Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay. Giá ơi ta bảo giá này: Giá lên nhanh quá có ngày… chết lương. Nhiễu điều phủ lấy giá gương.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận