Chọn làm châm ngôn sống

Immediately :

00:00
1. Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. 2. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. 3. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận