Chuẩn bị sinh nhật người YÊU, nhờ ACE một việc... Đa tạ

Immediately :

00:00
Mấy hôm nữa là sinh nhật người YÊU của mình, do mình mới yêu nên thiếu kinh nghiệm cho nên mình mạnh dạn nhờ Cộng Đồng PiepMe xem có món quà nào mình có thể mua và tặng cho nó có ý nghĩa. Cảm ơn rất nhiều!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận