CHÚT HOÀI NIỆM VỀ THỜI SANH DIÊN

Immediately :

00:00
Lâu lâu lại lôi hình cũ ra nhìn, đôi khi mình không còn nhận ra mình nữa 😢😢 Chợt nhận ra lâu rồi mình chưa cùng đám bạn vi vu đâu đó, chưa làm trò khùng điên mà đến nỗi người ngoài nhìn vào phải phì cười. Thôi thì lại đợi.... một ngày không xa 😂😂
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Hoài niệm

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận