Chuyện cây hoa hồng

Immediately :

00:00
Hoa hồng tuy đẹp, nhưng lắm gai. Kẻ nào muốn hái, phải có tài. Bất tài, vô dụng, không hái được. Gai đâm vào tay, chẳng trách ai...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • sửu nhi @
  • thơ và nhạc
  • LIXI
  • giải trí
  • độc quyền

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận