Chuyện cây hoa hồng

Immediately :

00:00
Hoa hồng tuy đẹp, nhưng lắm gai. Kẻ nào muốn hái, phải có tài. Bất tài, vô dụng, không hái được. Gai đâm vào tay, chẳng trách ai...
  • sửu nhi @
  • thơ và nhạc
  • LIXI
  • giải trí
  • độc quyền

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận