Chuyện của Sài Gòn

Immediately :

00:00
[Sài Gòn ngày 04/08/2020] Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn Cho dù anh ấy sống nội tâm như thế nào Dù anh ấy 18 hay 38 tuổi Anh ấy chắc chắn sẽ chủ động Những người như vậy sẽ không để bạn phải chờ đợi anh ấy, Sẽ không cho người khác cơ hội để cướp bạn đi mất, Sẽ không làm bạn buồn, sẽ không đột nhiên biến mất, sẽ không bận rộn, Nếu không, thì anh ấy không thích bạn lắm đâu... |Mê Mê [Photo: Nguyen Thanh Vu] #chuyencuasaigon
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận