Chuyện là thế này...

Immediately :

00:00
Tối nay có hẹn với 500 anh/em PiepMe chơi 15 GIÂY THỬ THÁCH. Dự là sẽ QUẨY banh nóc cùng anh/em! Mình chuẩn bị đồ thế này đã được chưa cả nhà? 🤣 Nói qua nói lại... nhưng vẫn muốn nhắc là tối nay 19H30 có hẹn TRÊN KÊNH AI LÀ TRIỆU PI nha! 😉 https://piepme.com/15-giay-thu-thach-so-37-cIv0t6IAoLq1.html
  • 15 giây thử thách
  • săn pi

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận