Chuyên mục đố vui!

Immediately :

00:00
3 Pi cho bạn bạn nào đoán nhanh và chính xác nhất! Bức ảnh trong hình được chụp vào năm nào? A. 2018 B. 2019 C. 2020 D.2021
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • funny
  • Vui vẻ
  • PiepMe
  • Đố vui

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận