Có 1400 pi rồi mà vẫn ko đổi được ức chế vãi :(((((

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận