Có 5 con ếch trên 1 cái lá hoa súng, 1 con quyết định nhảy, hỏi còn lại bao nhiêu con?

Immediately :

00:00
Nếu bạn trả lời là 4 con thì hãy cảm ơn giáo viên dạy toán đã cho bạn kỹ năng tuyệt vời này, nhưng thật không may, đây lại không phải 1 bài kiểm tra khả năng toán học.Mà đây là một bài kiểm tra kỹ năng sống.  Đáp án là 5 con. Cả 5 con ếch vẫn ngồi trên cái lá hoa súng. Con ếch duy nhất quyết định nhảy, nhưng nó vẫn chưa nhảy.  Cuộc sống không phải là 1 môn thể thao cưỡi ngựa xem hoa, mà nó là 1 môn thể thao tương tác, cũng không có hiệp đấu thử, mà bạn bắt buộc phải chơi thật ngay từ ngày đầu tiên. Như 1 câu nói đã trở nên quen thuộc: Hành trình bắt đầu bằng bước đi đầu tiên, chứ không phải bằng việc nghĩ về bước đi đầu tiên.  Hãy là con ếch không chỉ quyết định nhảy khỏi cái lá hoa súng, mà phải nhảy thật. Đừng ngồi chờ xem những người khác có làm hay không để bắt chước họ, mà phải có hướng đi của riêng mình. Có quyết tâm là tốt, nhưng hành động sẽ còn tốt hơn
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • #st
  • Giải trí
  • chia sẻ để mạnh mẽ hơn
  • Thông điệp
  • Bài học cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận