Có 8 cách để điều khiển điểm nhìn của khán giả vào nhân vật:

Immediately :

00:00
1. Để nhân vật nói. 2. Đặt họ gần nguồn sáng hơn, hoặc gần camera hơn. 3. Để họ di chuyển (nhất là tay và mắt). 4. Đặt họ vào giữa khung hình. 5. Đặt họ ngồi đối diện thẳng vào camera. 6. Tách họ ra khỏi một nhóm người. 7. Đẩy camera gần hơn để tập trung khung hình vào họ. 8. Để những nhân vật khác nhìn vào họ.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận