Có cái gọi là ...

Immediately :

00:00

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận