Cố lên các đồng chí

Immediately :

00:00
👉Đây là những hình ảnh từ Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng. Thực sự nghẹn lòng khi phải nhìn những hình ảnh này. Hãy gởi tới họ một lời động nào mọi người ơi. Khi xông pha vào trận chiến này mới hiểu được tinh thần của các "chiến sĩ" trên mặt trận chống covid kiên cường như thế nào. Cố lên các đồng chí! ❤❤
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận