Có một nỗi sầu mang tên "trống vắng".
Mối tình sâu lắng mang tên "nghỉ làm".

Immediately :

00:00
Haizzzz lại nghỉ thêm 1 tuần rồi lại bắt đi làm bù.......

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận