Có những ngày bình yên đến lạ
Muốn ăn vạ mà chẳng biết tìm ai…

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận