Có những ngày trời đẹp mà răng em không đẹp😅

Immediately :

00:00
Tại sao lại có cái răng tên "Khôn" mà sống cuộc đời éo le vậy nhỉ???
  • vui vẻ
  • GIẢI TRÍ
  • con người
  • đồng cảm

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận