Có phải là ngẫu nhiên?!

Immediately :

00:00
Có phải là ngẫu nhiên?! Chu kỳ 100 năm nhân loại phải đối mặt với một trận Đại dịch. Nhưng mức độ ngày càng lớn hơn. 1720 Đại dịch hạch Marseille 1820 Đại dịch tả Ấn Độ 1920 Đại dịch cúm Tây Ban Nha 2020 Đại dịch viêm phổi Vũ Hán Vũ trụ là có quy luật, là có chu kỳ: Thành, Trụ, Hoại, Diệt. Để vượt qua được kiếp nạn thì cần phải thuận theo quy luật ấy. Người luôn luôn sống Chân Thật, Thiện Lương và Nhẫn Nhịn sẽ được bình an. Cầu mong dịch bệnh mau qua đi. Tất cả đều được bình an! #Chân #Thiện #Nhẫn
  • Lớn mạnh cùng PiepMe
  • PiepMe
  • Chia sẻ
  • Thông tin hay
  • tin tức
  • virus Corona

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận