Coffee lifestyle

Immediately :

00:00
Cafe hay lắm các bạn ơi, Ở mỗi quốc gia lại có một phon cách khác nhau, rơi vào tay mỗi coffee lover thì lại có một Gu một phong cách khác nhau... Cafe là loại thức uống không giới hạn về bất kỳ điều gì. Không phân biệt quốc gia vùng miền, và luôn luôn chấp nhận đổi mới theo khẩu vị của bạn. Nên Cafe là một nền công nghiệp sáng tạo, bạn biết không?
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Cafe
  • ảnh
  • đẹp
  • sáng
  • chill

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận