Con người đôi khi họ thích sự giả dối hơn là sự thật

Immediately :

00:00
Con người là một loại khó hiểu nhất đúng không!!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • giải trí
  • sửu nhi @
  • LIXI
  • độc quyền

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận