Con người đôi khi lại tự dưng trở nên yếu đuối...

Immediately :

00:00
“Con người đôi khi lại tự dưng trở nên yếu đuối, tự dưng mà không vui, tự dưng trong trí nhớ có một chi tiết nhỏ nào đó chiếm lấy, tự dưng rơi vào trầm mặc thật lâu không muốn nói chuyện.” (Sưu tầm)

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận