Con người đôi khi lại tự dưng trở nên yếu đuối...

Immediately :

00:00
“Con người đôi khi lại tự dưng trở nên yếu đuối, tự dưng mà không vui, tự dưng trong trí nhớ có một chi tiết nhỏ nào đó chiếm lấy, tự dưng rơi vào trầm mặc thật lâu không muốn nói chuyện.” (Sưu tầm)
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận