còn ở VIỆT NAM thì :

Immediately :

00:00
60 phút trôi qua là 1 tiếng đồng hồ đó !
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận