Con ong mặp địch là có thật 🤣

Immediately :

00:00
Ong cũng có ong này ong kia, cũng cao ốm mập lùn như mọi người thôi. Cười em là em buồn á. Chăm chỉ hút mật quá cũng bị nói nữa... Ây za.. ai lại đỡ giúp em lên cái đi.... 🤣🤣🤣 https://www.reddit.com/r/aww/comments/hd2mnl/chonky_bee/
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận