cống hiến đến bao giờ đây ?

Immediately :

00:00
muốn được tấp nập , bon chen , chạy đua với thời gian lắm rồi . ngồi nhà mãi cũng hết trò để chơi rồi , cầu mong sao hết tháng này chúng ta không phải cống hiến cho đất nước nữa , chỉ muốn cày cuốc để lo cho mấy đứa nhỏ thôi
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận