COPY TRÊN "MƯƠNG 14" MÀ THẤY "Ờ! ĐÚNG THIỆT"

Immediately :

00:00
 • Đây chính là khái niệm "ảnh ai người nấy đẹp" trong truyền thuyết 😂
 • Chuyện tóc tai lúc ngắn lúc dài thôi cũng đủ khiến con gái stress
 • Cái gì giải quyết nhanh gọn được thì cứ tranh thủ thôi.
 • Sự gọn gàng, ngăn nắp đối với con gái có đôi khi chỉ tồn tại đúng 5 phút.
 • Cười cũng có cười this, cười that...
 • Gặp người người chạy, gặp hoa hoa héo...
 • Suy nghĩ làm gì trước hết một ngày và kết quả là không làm được gì cả.
 • Cũng hay bắt chước như loài khỉ vậy.
 • Sống kí sinh.
 • CON GIÁI
 • giải trí
 • vui vẻ

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận