Covid ẻm comebackkkk

Immediately :

00:00
Những ngày tới đây sao ta... Nãy anh bầu show ảnh gọi huỷ show, kèm câu " thôi mình tìm miếng đất mềm mềm nào mình cạp đỡ em ơi~~~" Nghe quéo chung lun hà 😢😢
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận