Cuộc gặp gỡ nào cũng có hồi kết, chỉ có kỷ niệm còn mãi trong lòng.

Immediately :

00:00
📷 En En Địa điểm: Noka Coffee Trà đào không nè?
  • Cuộc đời có đôi lần gặp gỡ
  • Gặp gỡ

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận