Cuối tuần rồi, quẩy cùng Mị và M·A·C thôiiiiiii! ☝🏻😎☝🏻😉☝🏻

Immediately :

00:00
Mị đã chính thức in the air nhé cả nhà ơi! 💋👑💄 Cả nhà có thể tham khảo 4 phong cách của Mị theo đường link dưới đây nhé! 🌸☀️🍂❄️ https://www.lazada.vn/shop/maccosmetics-flagship-store/?&laz_trackid=2:mm_150041247_51203497_2010303056:clk5hisp41echuuj81crpc *** Source by M·A·C Cosmetics & Hoang Thuy Linh #MACVN #MACxHTL #HoangThuyLinh #HTL #BeYourOwnQueen #NewCollection #SpecialCollection

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận