Đã bảo sao cũng được rồi mà...

Immediately :

00:00
Anh cứ thế này là chiều em hư... 😂😂😂 P/s: các anh ơi, làm sao có thể quên 15 GIÂY THỬ THÁCH tối nay lúc 19h30 để gom Pi mua quà rồi chuyển khoản đúng không nào?
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • 15 giây thử thách
  • 15 GIÂY THỬ THÁCH'
  • ai là triệu Pi
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận