Đang chụp ảnh thì rơi nón

Immediately :

00:00
Đứng đây xem đến khi nào bạn ấy nhặt nón lên, cũng được 30p rồi chưa nhúc nhích 😅 Ảnh người ta share thấy hay hay up lại thôi.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Trắng
  • cái đẹp

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận