"Đạo bất viễn nhân - Nhân vô dị quốc."

Immediately :

00:00
Khẩu trang Trung Quốc gửi sang giúp Hàn Quốc chống dịch có ghi: "Đạo bất viễn nhân - Nhân vô dị quốc." Dịch: "Đạo chẳng xa người - Người không phân biệt nước" Hàm ý: "Đạo là chân lý ở trong lòng người - Người thì không phân biệt quốc gia". (Đạo ở đây là cứu người) P/s: Trung Quốc đáp trả việc người Hàn biểu tình đòi Chính quyền Hàn cấm biên với Trung Quốc, "tẩy chay-kỳ thị" dân Trung Quốc. Nói thêm thì Hàn Quốc được đánh giá là quốc gia cho phép thành lập và truyền "Đạo" rộng rải nhất Thế giới, chữ Đạo trong câu tiếng Trung đồng âm với Đạo trong Đạo phái, hàm ý đá đểu vụ "Đạo" Tân Thiên Địa. "Nhân vô dị quốc" thực chất là còn 01 nghĩa dịch kiểu khinh bỉ khác là "người không có quốc thổ chính thống", ám chỉ nói việc Hàn Quốc vốn là thuộc Triều Tiên nhưng lại chối bỏ nguồn gốc, biến nước thành kiểu chư hầu với Mỹ, tức nói đám Hàn là 01 quốc gia chả ra thể thống gì./. Bình: lịch sử Trung Quốc 4000 năm láng giềng cứng, dám mặc Hoàng bào xưng đế ngang hàng với TQ có mỗi Việt Nam làm được thôi, các nước khác đa số xưng thần chỉ mặc Hồng bào ngang với hàng Vương của Trung Quốc.
  • Việt Nam
  • Trung Quốc
  • Triều Tiên
  • South Corona

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận