Đặt vé chưa con? Quên quên vài bữa đến Tết không khéo sát ngày khó mua…

Immediately :

00:00
Thanh xuân với mình còn dài, còn bước tiếp, nhưng ai sẽ bên ta mãi mãi???? "Trở về nhà thôi, mang tết về nhà thôi. Rồi mai ta bước tiếp giấc mơ." “Đặt vé chưa con? Quên quên vài bữa đến Tết không khéo sát ngày khó mua…”
  • tet2020
  • piepme

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận