Để bỏ bỏ bỏ

Immediately :

00:00
Sáng ra dậy sớm đi ngắm bình mình chụp hình sống ảo, mà có cái gì đó nó lạ lắm à nhen. Thôi để bỏ chứ đừng día mình vậy mà, mình sợ Ơ mà còn lại 1 chiếc thì làm gì bây giờ 😂😂😂😂😂😂😂

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận