Để bỏ bỏ bỏ

Immediately :

00:00
Sáng ra dậy sớm đi ngắm bình mình chụp hình sống ảo, mà có cái gì đó nó lạ lắm à nhen. Thôi để bỏ chứ đừng día mình vậy mà, mình sợ Ơ mà còn lại 1 chiếc thì làm gì bây giờ 😂😂😂😂😂😂😂
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận