Để sáng tạo, cậu nhất định phải có 1 trong 2 thứ: hoặc đọc thật nhiều, hoặc trải nghiệm thật nhiều từ cuộc đời thật.

Immediately :

00:00

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận