decode kiểu này kiếp đâu ra bug :)))

Immediately :

00:00
  • funny

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận