"Đêm nay em ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa bao năm lắng trong tim..."
Chuyện chúng mình
Sáng tác: Trúc Phương

Immediately :

00:00
Chuyện chúng mình - Bảo Nguyên
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận