ĐEN đỉn thiệt=]]

Immediately :

00:00
Làm như Đen biết trước Sài Gòn sẽ ngập hay sao, ổng lấy trực thăng làm mv luôn, khỏi bị chết máy xe!! Kkkkkk Còn hơn đài khí tượng!!!
  • PiepMe
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận