ĐI VÒNG QUANG THẾ GIỚI VẪN QUANH MỘT NGƯỜI...

Immediately :

00:00
"Đừng thương một người như cách cũ cách bạn đã từng ở hôm qua hãy thương một người, thương vừa đủ đủ chỗ cho người, cả cho ta." Stam
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận