ĐI VÒNG QUANG THẾ GIỚI VẪN QUANH MỘT NGƯỜI...

Immediately :

00:00
"Đừng thương một người như cách cũ cách bạn đã từng ở hôm qua hãy thương một người, thương vừa đủ đủ chỗ cho người, cả cho ta." Stam

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận