Điểm hẹn âm nhạc lại tới
Bảo Nguyên mến tặng quý vị các bạn ca khúc
DUYÊN KIẾP
Sáng tác: Lam Phương
Chúc

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận