Đố các bạn Ông mình năm nay bao nhiêu tuổi? Ông bao nhiêu tuổi thì mình sẽ lì xì bấy nhiêu Pi nhé 😊

Immediately :

00:00
3 bạn đầu tiên đoán đúng or gần đúng thì mình sẽ lì xì Pi đúng với số tuổi thật của Ông mình nhé 😘😘😘

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận