Đỗ Phủ Coffee

Immediately :

00:00
Giữa thành phố vội vàng hiện đại như thế, tôi và ông lại có thể gặp nhau nơi xưa cũ thế này. Một chiếc hồi tưởng về những ngày quá khứ. ---For the good old days--- (04/11/2019)

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận