Đố vui: 30 Pi dành cho 1 bạn nhanh và đúng nhất 🤩🤩🤩

Immediately :

00:00
DI CHUYỂN QUE DIÊM BIẾN PHÉP TÍNH 1 + 5 x 8 = 7 THÀNH ĐÚNG Các que diêm được xếp thành phương trình như hình dưới 👇👇 Bạn cần di chuyển một que diêm như thế nào để biến phép tính trên thành đúng? **Lưu ý: Người giải chỉ được phép di chuyển một que diêm ở các số (không di chuyển các que diêm tạo thành phép tính), không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau. 🤩🤩🤩🤩
  • Đố vui
  • giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận