Đố vui có thưởng 😝

Immediately :

00:00
Đố các bạn mình đang ở địa điểm nào nè? Bạn nào trả lời đúng địa điểm này thuộc vùng nào của tỉnh nào mình sẽ tặng mỗi bạn 20 pi bạc nha. Mình sẽ chọn ra 3 người trả lời đúng nhất. Hạn là đến hết ngày hôm nay. Mỗi bạn trả lời 1 lần thôi nhé 🥰 good luck for all
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • cảnh đẹp
  • du lịch
  • Giải trí
  • PIEPME

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận